top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIJE RUST RESORT APPARTEMENT

Reserveren

U kunt uw verblijf via het contactformulier op de website of per e-mail (n-joyappartementen@hotmail.com) reserveren. Zodra uw aanvraag ontvangen is en het appartement beschikbaar is ontvangt u van ons een bevestigingsmail.

 

Borg

De borg bedraagt €250,- en dient uiterlijk één week voor aankomst per bank betaald te worden. Deze borgsom heeft een preventieve bedoeling en dient ter dekking bij eventuele schade aan het appartement, de directe omgeving en de inboedel. De verbruikskosten van water en elektriciteit die door de huurder tijdens het verblijf gemaakt zijn  zal aan het einde van het verblijf afgetrokken worden van de borg. Wanneer alles in orde is zult u de borg, minus verbruikskosten van water en elektriciteit, per bank retour ontvangen. 

 

Betalingen

Wanneer u een reservering maakt ontvangt u de factuur voor de gehele huurperiode. De betaling van de factuur kan in één keer te worden voldaan, maar het is ook mogelijk om de betaling te voldoen in twee termijnen. 
-  50% van de totaalsom binnen 7 dagen na factuurdatum. 
-  50% van de totaalsom uiterlijk 6 weken voor aankomst. 


De reservering is definitief na ontvangst van uw aanbetaling. Indien de reservering plaatsvindt binnen 6 weken voor aankomst dient de betaling binnen 3 werkdagen na reservering in zijn geheel te zijn voldaan.


Wanneer de betalingen niet op tijd betaald zijn vervallen alle op ons te verhalen aanspraken. 

 

Annulering

Wanneer u uw boeking wilt annuleren dient u dit via het contactformulier of per e-mail aan ons te melden.

 

Bij annulering tot 6 weken voor aankomst bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom. Annuleert u binnen 6 weken voor de aankomstdatum, dan bent u 100% van de huursom aan ons verschuldigd.
 

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten (huurder is hier zelf verantwoordelijk voor).

 

Uitchecken

Indien er op de dag van uw vertrek nieuwe gasten komen zal het uitchecken plaatsen vinden om 10 uur 's ochtends. Wanneer er geen nieuwe gasten komen op de dag van vertrek kunt u in nader overleg met de verhuurder een tijd afspreken hoe laat de uitcheck zal plaatsvinden. 


Roken 
Het is niet toegestaan om in de appartementen te roken. Buiten mag er wel gerookt worden maar hierbij moet erop toezien worden dat je geen overlast bezorgt aan de andere gasten. En uiteraard de sigaretten in de daarvoor bestemde asbakken.

Elektra / Water 
De verbruikskosten van water en elektra zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor kosten van de huurder. Het verbruik zal aan de hand van een aparte meter berekend worden en met de borg verrekend worden.  

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.
 

Zwembad

Betreden van het zwembad is op eigen risico.

 

Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
-  Verlies, diefstal, schade of letsel (van welke aard dan ook) tijdens de huurperiode van de woning
-  Ongevallen in en om de woning.
-  Storingen in en om de woning, zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties. 
-  Overlast van bouwactiviteiten buiten het gehuurde perceel.


De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade aan de woning en de inboedel. Schades dienen altijd gemeld te worden, ook als deze door de huurder zelf hersteld (kunnen) worden. Zelf herstellen is niet toegestaan. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt, brengen wij de reparatie/vervangingskosten bij de huurder in rekening. 


Indien bovengenoemde voorwaarden niet nagekomen worden door de huurder, houdt de verhuurder het recht voor de toegang te weigeren. 

bottom of page